Jak postupovat při reklamaci

Adresa pro zaslání zboží

Fotbal Shop
Větrná 579/6
669 04 Znojmo 4 Přímětice

Podrobnější informace týkající se reklamace, výměny a navrácení zboží naleznete v obchodních podmínkách.

Vrácení zboží

Zboží zašlete do 14 dnů od data obdržení společně s kopií faktury a vyplněným formulářem odstoupení od smlouvy na výše uvedenou adresu. Peníze za vrácené zboží Vám poté zašleme na účet.

Výměna zboží

Zboží zašlete do 14 dnů od data obdržení společně s kopií faktury a písemným požadavkem za co vyměnit (kód zboží, velikost) na výše uvedenou adresu. V případě vzniknutí přeplatku Vám peníze vrátíme na účet (č. účtu uveďte v požadavku), nedoplatek uhradíte dobírkou.

Doporučujeme zboží vrátit v nepoškozeném originálním obalu. Nebude-li zboží vráceno v originálním obalu, příp. bude originální obal poškozen, má v takovém případě prodávající právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

Reklamace zboží

Zboží zašlete s kopii faktury a přesným, písemným popisem vady na výše uvedenou adresu. Zboží jste povinni zaslat již při prvotním zjištění vady! Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.